Wady i zalety polichlorku winylu

Każdy chyba słyszał, choć raz w życiu, nazwę PCV. Nie każdy jednak wie, co kryje się pod tym skrótem. Gdyby zapytać chemika odpowiedziałby, że rozwinięciem tej nazwy jest wyrób z polichlorku winylu. Laikom to jednak nadal niewiele mówi. Dodać należy przede wszystkim, że polichlorek winylu to tworzywo sztuczne o niezwykle szerokim wachlarzu zastosowań. Otrzymywanie PCV jest dość skomplikowanym procesem. Przebiega on w dwóch etapach. Pierwszy to tworzenie monomeru, czyli chlorku winylu. Z niego w procesie polimeryzacji (który jest drugim etapem) powstaje polimer, czyli polichlorek winylu. Ponieważ jako taki jest kruchy i bezużyteczny wymaga przygotowania odpowiedniej mieszanki do produkcji wyrobów z PCV. W tym momencie pojawia się problem szkodliwości polichlorku winylu. Do niego dodawane są bowiem najrozmaitsze składniki, które sprawiają, że PCV staje się zdatne do produkcji. Mogą one szkodzić człowiekowi nie tylko wtedy, gdy są używane. Później bowiem pojawia się problem ich utylizacji. Rozpuszczanie PCV i spalanie nie jest dobrym rozwiązaniem, choć niestety często stosowanym. Rozpuszczanie jest ciężkie do przeprowadzenia, podczas spalania natomiast do atmosfery przedostają się szkodliwe substancje. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest recykling tworzyw sztucznych, czyli ich ponowne wykorzystanie. Niestety cieszy się on niezbyt dużą popularnością.

Zostało już wspomniane o właściwościach polichlorku winylu, warto jednak wrócić do tego tematu. Zacząć należy od tego, że różne są rodzaje PCV. Trzy podstawowe to twardy, miękki oraz spieniony. Różnią się one między sobą właściwościami i co za tym idzie wykorzystaniem. Dlatego też zastosowanie polichlorku winylu w praktyce jest niezwykle szerokie. Praktycznie ciężko znaleźć dziedzinę ludzkiego życia, w której nie zetknęlibyśmy się z PCV. Począwszy od najmłodszych, a dokładniej mówiąc zabawek dla dzieci, przez przemysł medyczny, na budownictwie skończywszy. To ogólny zarys. Mówiąc dokładniej surowiec znajdziemy między innymi w oknach z PCV, produktach termoizolacyjnych z PCV czy opakowaniach i wykładzinach z PCV.

PCV jest bardzo popularnym tworzywem sztucznym. Przez to ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Niestety ci drudzy raczej przegrywają, ponieważ PCV jest wszechobecne we współczesnym świecie.